Copydan Tekst og Node

Betingelser

Al kopiering, analogt og digitalt, af materiale fra Skolefiduser.dk eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.

Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Billeder

Alle billeder i Skolefidusers materiale er hentet på pixabay.com med mindre andet er angivet.