Find bogstaverne i koordinatsystemet (jul)

DKK 0,00

Har du aflæst koordinaterne korrekt, finder du et kodeord. Mon du kan løse koden?

Beskrivelse

I dette materiale fem opgaveark til koordinatsystemet. X- og Y-aksen aflæses på grafen. De får hjælp af farverne rød og grøn til at skelne imellem x- og y-værdien, og i hvilken rækkefølge tallene skal aflæses.

I koordinatsystemet gemmer der sig en række bogstaver. Hvis eleverne har aflæst koordinaterne korrekt, danner bogstaverne et kodeord. Kodeordet er i denne udgave et juleord.